top of page

Doelstellingen

Stichting Wiesje zet zich in om middelen bij elkaar te brengen, kennis over te dragen, awareness te scheppen en voorzieningen te realiseren voor mensen met dementie in Suriname.

Stichting Wiesje richt zich primair op mensen met dementie in Suriname, maar zal zich ook inspannen voor Surinamers in Nederland die leven met dementie eb terug willen naar Suriname.

Om ons doel te bereiken is een gefaseerde aanpak gevolgd.

1. Kenniscentrum
Doel: Oprichten en aansturen van een kenniscentrum voor opleiding en training, voorlichting en informatievoorziening.
Stand van zaken: Het kenniscentrum heeft haar deuren geopend in februari 2003, in een pand van de Kennedystichting aan de Verl. Gemenelandsweg 18d in Paramaribo, maar zit nu ook aan de Kanangalaan 20, in ons nieuw gebouw. Hier kunnen mensen informatie krijgen over wat dementie is en hoe je hiermee kunt omgaan. Er worden geregeld trainingen en voorlichtingsavonden gegeven aan mantelzorgers en zorgpersoneel. Onlangs zijn wij tevens gestart met het opzetten van mantelzorg hulp- en ondersteuningsgroepen. Voor meer informatie klik hier.

2. Dagcentrum. 

Doel: Realiseren van voorzieningen voor dagopvang van thuiswonende dementerenden, om deze doelgroep warme zorg en een aangename en zinvolle dagbesteding te bieden en ook om mantelzorgers en de thuiszorg te ontlasten.


Stand van zaken: in hetzelfde pand is in oktober 2005 onze dagopvang geopend. Sindsdien verwelkomen we elke dag ca. 15 ouderen met dementie voor een stukje zorg en gezelligheid.

Onze dagopvang is stevig verankerd in de Surinaamse samenleving en is sinds januari 2020 ook verhuist naar de Kanangalaan20. . Voor meer informatie over het dagcentrum klik hier.

3. Woonzorgvoorziening
Doel: Realiseren en beheren van een of meer woonzorgvoorzieningen voor mensen met dementie die niet langer thuis kunnen wonen.


Stand van zaken 2022:

Op 20 Oktober 2015 is de eerste woonunit /woonhuis van ons project geopend aan de Kanangalaan 20 in Paramaribo (zie Nieuws > Opening eerste woonunit) en documentaire. Wij sparen hard voor de volgende.

Het hoofdgebouw /Sociaal cultureel centrum

Eind 2017 is begonnen met de aanleg van de fundering voor het sociaal-cultureel centrum aan de Kanangalaan 20, naast het woonhuis. In Maart 2018 is met de uitvoering van de bovenbouw begonnen. Het sociaal-cultureel centrum  is in september 2019 opgeleverd en op 6 januari 2020 in gebruik genomen. Aansluitend zijn dus alle diensten vanuit het kantoor en pand aan de Verlengde Gemenelandsweg overgebracht naar dit sociaal-cultureel centrum.

De realisatie van ons volledige project – vier woonunits met 24-uurszorg en een sociaal-cultureel centrum met daarin het dagcentrum en centrale voorzieningen – vergt veel tijd en is afhankelijk van hoe snel de benodigde personele en financiële middelen beschikbaar komen. Zodra er voldoende middelen zijn, gaan we door met de bouw van de tweede woonunit en op termijn ook met de derde en vierde woonunit.

St Wiesje.jfif
bottom of page